Lofprijzing, bemoediging en persoonlijke voorbede.

In de Kruiskerk wordt al een aantal jaren op de laatste woensdagavond van de maand een bemoedigingsavond georganiseerd. Deze avonden zien er als volgt uit. U bent welkom vanaf 19.30 uur voor koffie of thee, daarna beginnen we om 20.00 uur met aanbidding door het zingen van een aantal liederen, dan zal er een uitleg zijn vanuit de Bijbel. Dit seizoen zullen er verschillende onderwerpen aan de orde komen maar ze hebben allemaal te maken met het thema Levend, in Christus. Na de overdenking is er een moment van gebed. Dit kan zijn een stil gebed, het invullen van een gebedsbriefje of voor je laten bidden door een gebedsteam. Rond 21.30 uur sluiten we af met een gebed voor de gebedskist en het zingen van een zegenlied. Daarna  is er nog gelegenheid om na te praten en een glas fris.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk en Dicky Hofman Dicky@beteretijden.nl

 

Bemoedigingsavond

Agenda